c46db509 banner element
728b4281 banner png

Team Dynamics
Consultancy
& Training

Waarvoor kan je concreet bij Skern terecht?

Coachingstrajecten, workshops en trainingen op maat, zowel individueel als in team, en dit op gebied van:

 • Wellbeing
 • Stress en burnout
 • Optimaliseren teamfunctioneren
 • Leiderschap
 • Onboarding
 • Conflicthantering
 • Motivatie en empowering
 • Coach the coach

Concreet

 • Vrijblijvend kennismakingsgesprek
 • 2 intakegesprekken om het proces en resultaat te bespreken, vraagverheldering
 • Coachingtraject op maat, individueel of in team
 • Afsluitend feedbackgesprek
Tim Verleyzen Skern 47 scaled e1677252380644

Waarom kiezen voor Skern?

Maatwerk

 • Uitgebreide intakefase waarbij de initiële vraag bevraagd, verhelderd, onderzocht en eventueel herkaderd wordt: proces- en resultaatbespreking
 • Consultancy of training wordt afgestemd op en aangepast op basis van de intakefase
 • Elk traject en elke aanpak is anders

Betrokkenheid en persoonlijke aanpak

 • Geen eenheidsworst, protocollen, algemeenheden of “one size fits all”
 • “Dedication, discipline, friendship, and safety first”
 • Voortdurende monitoring van het project via feedbackgericht werken

Jarenlange ervaring

 • Als psycholoog, systeemtherapeut, opleider, supervisor en coördinator
 • Systeemtheoretische basis met invloeden uit het narratieve, appreciërende, contextuele en oplossingsgerichte perspectieven
 • Ervaring in motivationeel werken (relatietherapie met pleger van seksueel grensoverschrijdend gedrag) of systemen waar verandering moeilijk is

Voordelen op individueel en teamniveau

 • Betere afstemming en communicatie teamleden
 • Inzicht in en verbetering van dynamieken en interactiepatronen
 • Positieve invloed op teampresteren
 • Impact op korte en lange termijn, diepgaande verandering
 • Empowerend
112149c7 element

Mijn verhaal

Er was eens een Belg, een Hollander, een Duitser, een Fransman, een Engelsman, een Italiaan, een Spanjaard en een Chinees die samen woonden. Ze moesten beslissen wat ze die dag gingen eten, en morgen, overmorgen, volgende week, tot volgend jaar. Ze moesten ook beslissen wie de boodschappen ging doen, wie het eten bereidde en wie de afwas ging doen. Ze moesten het niet alleen beslissen, nee, ze moesten het ook effectief doen, liefst met een positief resultaat. En liefst van al was iedereen ook nog eens tevreden. Bovendien hadden ze elkaar niet gekozen. En het jaar nadien moesten ze het opnieuw doen en liefst beter.

20 jaar lang heb ik als klinisch psycholoog en systeempsychotherapeut in geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Ik vind dit nog steeds het mooiste beroep ter wereld. 20 jaar lang heb ik mensen, koppels, gezinnen en families geholpen in de meest roestige krochten van het bestaan. Problemen op het werk was altijd een cruciaal thema in therapie. Ik heb vele mensen met een burnout begeleid en vaak gehoopt dat ik deze mensen maar wat vroeger had ontmoet om de burnout te kunnen voorkomen. Ook in relatietherapie kwam het vaak aan bod dat de relationele issues zich niet alleen toonden in de huiskamer maar ook op kantoor. De meest intense opdracht was relatie- en gezinstherapie bij plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag waar ik tot op vandaag met de meeste voldoening naar terugkijk. 

Ik combineerde dit werk ook altijd met opleiding en supervisie in de systeempsychotherapie waarbij ik zorgprofessionals hielp in het uitoefenen van het beroep. Deze combinatie hield me scherp zowel in praktijk als in onderwijs. Maar om de compassion fatigue te voorkomen wil ik graag mijn ervaring en competentie inzetten in een ander domein en bij een andere doelgroep. Mijn missie is het mentaal welzijn van professionals en teams te verbeteren. Mijn manier van werken is gebaseerd op systemische principes. Vandaar de S in Skern.

20% van de werknemers ervaart chronische stress met mogelijk uitval tot gevolg. De kost van een werknemer die uitvalt, zal voor elke bedrijfsleider (of bedrijfslijder?) wel bekend zijn. Het zal noodzakelijk zijn voor bedrijven om intensieve aandacht te hebben voor het wellbeing van hun werknemers. Maar ook in de war for talent zullen bedrijven mental coaching moeten inzetten om de volgende generatie werknemers binnen te halen en te behouden. Het optimaliseren van het mentaal welzijn van werknemers en de samenwerking binnen teams zal ook leiden tot betere en duurzame resultaten.

Een team heeft verschillende expliciete en dus voor alle teamleden duidelijke uitdagingen en doelstellingen. Maar een team heeft ook impliciete en dus niet voor iedereen duidelijke dynamieken en interactiepatronen, die de doelstellingen van een team kunnen faciliteren maar er zeker ook mee interfereren.

De dynamieken uit het verhaal hierboven en de interactiepatronen vinden we ook terug in (samengestelde) gezinnen; allianties, coalities, loyaliteitsconflicten, zondebokken, bliksemafleiders, zwarte schapen, etc…. Deze fenomenen hebben te maken met de relationele geschiedenis van elk gezinslid apart.

Een team is dus zoals een (samengesteld) gezin waarin deze dynamieken en  interactiepatronen zich voordoen. Deze hebben dus een invloed op de werking en de te behalen doelstellingen. En soms resulteren ze ook in een duidelijk zichtbaar probleem zoals een conflict. Via coaching van het team en/of de leidinggevende kunnen deze dynamieken en interactiepatronen zichtbaar en verbeterd worden met de nodige positieve effecten.20% van de werknemers ervaart chronische stress met mogelijk uitval tot gevolg. 

De kost van een werknemer die uitvalt, zal voor elke bedrijfsleider (of bedrijfslijder?) wel bekend zijn. Het zal noodzakelijk zijn voor bedrijven om intensieve aandacht te hebben voor het wellbeing van hun werknemers. Maar ook in de war for talent zullen bedrijven mental coaching moeten inzetten om de volgende generatie werknemers binnen te halen en te behouden. 

Het optimaliseren van het mentaal welzijn van werknemers en de samenwerking binnen teams zal ook leiden tot betere en duurzame resultaten.

Skern is te vinden

Brusselbaan 94, 1790 Affligem